Regler

1. Forudsætninger

2. Deltagelse i BKOOL Ligaen

For at deltage i BKOOL Ligaen skal du have et licens. Dette er helt gratis, og oprettes på denne side.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig de enkelte løb. Har man licens, så er man helt automatisk med på resultatlisten.

Vi anbefaler dog, at man tilmelder sig de begivenheder som slås op i Facebook gruppen. Så kan vi se hvor mange som forventer at deltage, og deltagere vil se seneste øjebliks informationer om løbene.

Pointsystemet er bygget sådan op at man ikke behøver være med i alle løb for at kunne gøre sig gældende.

Der køres løb hver tirsdag og torsdag kl. 20 samt søndag kl. 10. Derudover kører vi de fleste onsdage kl. 19.00. De enkelte løb bliver annonceret på hjemmesiden www.bkoolligaen.dk hvor de samlede resultater m.m. ligeledes samles.

VIGTIGT: Opvarmningen/nedtællingen starter 10 min. før annonceret starttid.

Det tilstræbes at tirsdags/onsdags/torsdags turene kan gennemføres på omkring en halv time for de hurtigste og omkring en time for de langsommere. Om søndagen tilstræbes vindertid på omkring 1 time. Det må dog forventes at der kan forekomme undtagelser, f.eks. på bjergruter.

2.1 Sådan deltager du i det enkelte løb

Det eneste du skal gøre, er at starte simulatoren op, og mellem 1 og 10 minutter før start, udføre punkterne i denne vejledning.

2.2 Gruppe inddeling

På grund af begrænsninger i deltagernes hardware, netværk og Bkools servere, inddeler vi os i 1-3 grupper efter niveau. Herunder kan du se hvilken gruppe du skal vælge. Efter løbet udarbejdes der et samlet resultat for alle grupper.

Sådan vælger du gruppe:

Ved 2 grupper
  • Gruppe 1 er for ryttere som kører med et gennemsnit på 3,0 watt eller mere pr. kg. kropsvægt.
  • Gruppe 2 er for ryttere som kører med et gennemsnit under 3,0 watt pr. kg. kropsvægt.
Ved 3 grupper
  • Gr1 er for ryttere, der kører 3,3 wkg. eller mere.
  • Gr2 er for ryttere, der kører 2,5 wkg. eller mere, og under 3,3 wkg.
  • Gr3 er for dem kører under 2,5 wkg.

Du skal altså søge i simulatoren, efter den racemaster som er oplyst for din gruppe.

Det er vigtigt at du kører i korrekt gruppe. Ryttere i gruppe 2, hvis køretid ville kunne indbringe en placering i top 80% af gruppe 1, pålægges en tidsstraf afhængig af hvor mange WKg som rytteren har kørt med:

Dvs. hvis der er 100 gennemførende ryttere i gruppe 1, og en rytter i gruppe 2 kører 3.2 wkg, i en tid som vil give en placering blandt de 80 første i gruppe 1, tildeles rytteren en tidsstraf på 12% af rytterens køretid. Bemærk, at vi ikke benytter Bkools oplyste WKg, men beregner dem ud fra gennemsnitswatt divideret med vægt.

2.3 Ryttervægt

Den angivne vægt på rytterens profil i Bkool skal inden for rimelighedens grænser svare til rytterens morgenvægt excl. påklædning. Med "rimelighedens grænser" menes at det er op til den enkeltes samvittighed hvor ofte man vejer sig, men at vægten af hensyn til fair play bør være korrekt inden for få kg. Det er ikke tilladt at ændre vægt mere end et kg mellem to løb.

2.4 Resultatopdatering

Resultater opdateres kl. 3 om natten de 3 efterfølgende nætter efter et løb er afviklet. Spørgsmål til udregning af point, ranglisteplacering mm. skal stilles i Facebook gruppen, dels så flere kan byde ind med svar, og flere kan få glæde af svarene.

2.5 Usportslig adfærd

Vi ønsker fair væddeløb i Bkool Ligaen. Dette kan desværre ikke altid lade sig gøre, grundet forhold i software og hardware som vi ikke har indflydelse på. Således opfatter vi det som være usportsligt at:

Løbsledelsen kan til enhver tid bede ryttere fremsende dokumentation for ryttervægt, benyttet udstyr og/eller rådata fra kørte løb(FIT fil).

2.6 Diskvalifikation

Diskvalifikation kan komme på tale hvis et resultat vurderes opnået pga. defekt i hard- eller software,bevidst snyd eller usportslig adfærd jf. pkt 2.5. Der foretages automatisk kontrol af flg. forhold:

Løbsledelsen kan vælge at diskvalificere og/eller suspendere en rytter hvis det vurderes at denne optræder usportsligt, overtræder ovenstående regler, eller ikke fremsender dokumentation inden for meddelt (rimelig) frist.

2.7 Klasseinddeling

Ligaen er underinddelt i to klasser. BL klassen er for alle trainers uanset mærke og model. BLP klassen er for visse trainers som teoretisk set bør give et ret præcist billede af rytterens præstation.

3. Udregning af rangliste point

Der er to ranglister. En sæson og en månedsrangliste(30 dage). Ranglisterne er delt i to klasser. En klasse for alle, og en klasse for udvalgte hometrainers med direct drive og powermeter.

3.1 Point

Der gives point fra 250 til 1 i hvert løb efter følgende model:

3.2 Bonusløb

Løb som i længde og/eller stigning betragtes hårdere end sædvanligt giver enten 5 eller 10% ekstra point, rundet ned til nærmeste hele point. Løb som giver 10% bonus vil være markeret med i løbsoversigten. Løb som giver 5% i bonus vil være markeret med .

3.3 Loft over tællende løb

For at give alle en fair chance for at begå sig på ranglisten, selvom man ikke deltager i alle løb, er der et loft over antal løb som tæller til ranglisten. Loftet er på 1/3 af antal afholdte løb. Dvs. at hvis der i løbet af en sæson køres 60 løb, vil point til ranglisten udgøres af de 20 bedste løb. Er der afviklet 12 løb, er det 4 løb som tæller til ranglisten. Har man kørt færre en 1/3 af afholdte løb, tæller det antal løb som man har kørt.

3.4 Pointlighed

Er der lighed i point mellem 2 eller flere ryttere, afgøres rækkefølgen af nedenstående sekundære parametre hvor største vinder:

4. Holdkonkurrencen

Et hold består af op til 9 ryttere. Hvis en rytter forlader holdet er muligt at indsætte en ny. Denne må dog ikke have været på andre hold i sæsonen. Hold og ryttere meldes til hos Henrik Mervig Andersen. Der må forventes en vis ekspeditionstid. Der kan oprettes nye hold, eller tilføjes nye ryttere i hele sæsonen.

4.1 Placeringspoint

Til hvert ligaløb optjener de 5 bedste på hvert hold placeringspoint til holdet. Det er kun ryttere der deltager i holdkonkurrencen, der indgår i denne beregning. Nr 1. får 250 point, nr 2 får 249 point osv.

4.2 Månedspoint

Når hver måned er afsluttet, tildeles hvert hold månedspoint. Det hold der i måneden har fået flest placeringspoint, får 100 månedspoint. Nr 2 får 94 og efterfølgende hold 90, 88, 86, 85, 84 osv. Holdet med flest månedspoint ved sæsonafslutning har vundet holdkonkurrencen.

5. Trofæer

Da nedenstående trofæer er tiltænkt flittige deltagere af liga løbene, udregnes alle nedenstående trofæer kun for de deltagere som har gennemført mindst 10 ligaløb.

5.1 Watt kongen (Flest watt)

Den rytter som over alle sæsonens gennemførte liga løb, i gennemsnit, har trådt flest watt pr. tur.

5.2 Bjerggeden (Flest watt/kg)

Den rytter som over alle sæsonens gennemførte liga løb, i gennemsnit, har trådt flest watt/kg pr. tur.

5.3 Distancerytteren (Flest km)

Den rytter som over alle sæsonens gennemførte liga løb, i gennemsnit, har kørt flest kilometer pr. tur.

5.4 Bjergbestigeren (Flest højdemeter)

Den rytter som over alle sæsonens gennemførte liga løb, har kørt flest højdemeter (Climb) i alt.

5.5 Trofast (Flest deltagelser)

Den rytter som gennem sæsonen har gennemført flest liga løb.